Tasić, Nikola. 1990. “Везе Подунавља и Пелагоније у енеолитском периоду”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XXI (December):139-48. https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/902.