Milosavljević, Petar. 1989. “Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XX (December):283-96. https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/963.