Vanku, M. (2023) “Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740)”, Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XI), pp. 197–198. Available at: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1260 (Accessed: 24 May 2024).