Radosavljević, J. N. (2023) “Teodora Toleva, Vlijanieto na Avstro-Ungarija za săzdavaneto na albanskata nacija (1896–1908)”, Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XLV), pp. 476–479. Available at: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/264 (Accessed: 19 June 2024).