Detelić, M. (1994) “О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици”, Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXV-1), pp. 257–265. Available at: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/770 (Accessed: 13 June 2024).