Milosavljević, P. (1989) “Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године”, Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XX), pp. 283–296. Available at: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/963 (Accessed: 18 April 2024).