Kirova, L. (1989) “О неким специфичним цртама модернизма на словенском југу крајем XIX и почетком XX века”, Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XX), pp. 369–379. Available at: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/970 (Accessed: 15 April 2024).