[1]
M. Vanku, “Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740)”, Journal Abbreviation, no. XI, pp. 197–198, May 2023.