[1]
B. Živković, “Slobodan Vuković, Koreni velikog rata i nacizma”, Journal Abbreviation, no. LIII, pp. 357–358, Dec. 2022.