[1]
B. Sikimić, “Stana Ristić, Ekspresivna leksika u srpskom jeziku. Teorijske osnove i normativno-kulturološki aspekti”, Journal Abbreviation, no. XXXV, pp. 329–330, Feb. 2023.