[1]
J. F. Trifunoski, “Ранији ученици Призренске богословије из тетовског краја”, Journal Abbreviation, no. XXVI, pp. 277–280, Dec. 1995.