[1]
M. Detelić, “О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици”, Journal Abbreviation, no. XXV-1, pp. 257–265, Dec. 1994.