[1]
N. Tasić, “Везе Подунавља и Пелагоније у енеолитском периоду”, Journal Abbreviation, no. XXI, pp. 139–148, Dec. 1990.