[1]
D. Antonijević, “Радмила Петровић, Песма као израз народног музичког мишљења”, Journal Abbreviation, no. XXI, pp. 339–341, May 2023.