[1]
M. S. Protić, “Научни скуп „Миграције на Балкану од праисторије до данас“”, Journal Abbreviation, no. XXI, pp. 366–367, May 2023.