[1]
P. Milosavljević, “Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године”, Journal Abbreviation, no. XX, pp. 283–296, Dec. 1989.