[1]
V. Stanišić, “О неким сличностима у падежном систему између албанског и српскохрватског језика”, Journal Abbreviation, no. XX, pp. 357–367, Dec. 1989.