Vanku, M. “Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata Domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740)”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XI, May 2023, pp. 197-8, https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1260.