Detelić, M. “О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XXV-1, Dec. 1994, pp. 257-65, https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/770.