Tasić, N. “Везе Подунавља и Пелагоније у енеолитском периоду”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XXI, Dec. 1990, pp. 139-48, https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/902.