Dragojlović, D. “Црквене прилике у Далмацији од разарања Салоне до обнове Сплитске надбискупије”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XX, Dec. 1989, pp. 211-26, https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/958.