Kirova, L. “О неким специфичним цртама модернизма на словенском југу крајем XIX и почетком XX века”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XX, Dec. 1989, pp. 369-7, https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/970.