1.
Detelić M. О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици. Journal Abbreviation [Internet]. 1994 Dec. 1 [cited 2024 Jun. 13];(XXV-1):257-65. Available from: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/770