1.
Milosavljević P. Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године. Journal Abbreviation [Internet]. 1989 Dec. 1 [cited 2024 Apr. 18];(XX):283-96. Available from: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/963