1.
Stanišić V. О неким сличностима у падежном систему између албанског и српскохрватског језика. Journal Abbreviation [Internet]. 1989 Dec. 1 [cited 2024 Apr. 18];(XX):357-6. Available from: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/969