1.
Kirova L. О неким специфичним цртама модернизма на словенском југу крајем XIX и почетком XX века. Journal Abbreviation [Internet]. 1989 Dec. 1 [cited 2024 Apr. 15];(XX):369-7. Available from: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/970