No. XIII-XIV (1983)
Articles

Активност држава Мале антанте за време Рајнске кризе

Milan Vanku
University of Prishtinë, Faculty of Philosophy

Published 01.12.1983

Keywords

 • Little Entente,
 • Yugoslavia,
 • Czechoslovakia,
 • Romania,
 • Malá Dohoda,
 • Mica Antantă,
 • Petite Entente,
 • foreign policy,
 • Rheinkrise,
 • Rhine Crisis,
 • 1936
 • ...More
  Less

How to Cite

Vanku, M. (1983). Активност држава Мале антанте за време Рајнске кризе. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XIII-XIV), 281–294. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1180

Abstract

Завршетак првог светског рата 1918. године донео je свету велико олакшање. Сви су се надали да he мир вечито трајати. Bepcajcајским мировним уговором створена je и светска организација Друштво народа, чији je задатак био да очува мир. Али миром нису биле задовољне реваншистичке и ревизионистичке државе кoje су тaj рат изгубиле. Оне су стално тражиле могућности и начин да се за иэгубљени рат и територије освете новоствореним државама у средњој и jyroисточној Европи. Новостворене државе су морале да воде упорну борбу да би очувале свoj интегритет и суверенитет.

Metrics

Metrics Loading ...