No. XXX-XXXI (2000)
Articles

Lingvistika u časopisu Revue international des études balcaniques I-VI, Beograd, 1934-1938

Biljana Sikimić
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.2000

Keywords

  • Balkan Insitute,
  • Revue international des études balcaniques,
  • Serbia,
  • balkanology,
  • Belgrade

How to Cite

Sikimić, B. (2000). Lingvistika u časopisu Revue international des études balcaniques I-VI, Beograd, 1934-1938. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXX-XXXI), 37–39. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/570

Abstract

Научни профил самих уредника (еминентни југословенски лингвисти, пре свега дијахроне оријентације – Петар Скок из Загреба и Милан Будимир из Београда) свакако је утицао на значајан удео лингвистичких радова у оквиру балканолошког часописа Revue internationale des Études balkaniques (RIEB). Први број RIEB-а (који носи број свеске 1–2) почиње уводним коауторским радом двојице уредника о циљу и значају балканолошких истраживања, затим следи кратак програмски рад A. Mejeа о потреби изучавања балканске лингвистике (A. Meillet: Le problème de la linguistique balkaniques, 29–30). При крају свеске налази се још један програмски рад са истом тематиком (G. Anagnostopoulos: Les langues balkaniques, 272–273).

Metrics

Metrics Loading ...