No. XXI (1990)
Articles

Graeco-Barbarian Contacts in the Early Iron Age in the Central Balkans

Staša Babić
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Archaeology Department

Published 01.12.1990

Keywords

  • Graeco-Barbarian Contacts,
  • Greek antiquity,
  • central Balkans,
  • Greeks and Barbarians,
  • Greek goods

How to Cite

Babić, S. (1990). Graeco-Barbarian Contacts in the Early Iron Age in the Central Balkans. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXI), 165–183. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/904

Abstract

Uzrokom pojave arhajskog grčkog importa na tlu centralnog Balkana dugo su smatrane trgovačke veze grčkih polisa na Mediteranu i varvarskih plemena naseljenih u unutrašnjosti. Neke novije interpretacije srodnih pojava u srednjoj i zapadnoj Evropi omogućuju drugačije tumačenje. Činjenica da najveći deo grčkog materijala iz naših oblasti čini bronzano posuđe fine izrade upućuje na pomisao da se radi o posebnoj diplomatskoj delatnosti, potvrdi saveza između grčkih kolonista na južnom Jadranu i varvarskih plemena koja su kontrolisala zaleđe. Analize pisanih izvora ukazuju na ovakvu praksu obeležavanja ugovora o miroljubivim odnosima kod zajednica koje nisu raspolagale pismom.

Metrics

Metrics Loading ...