No. XXI (1990)
Articles

Le lexique serbocroate dans le vocabulaire albanais

Vanja Stanišić
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1990

Keywords

  • Serbocroatian language (BCMS),
  • Albanian language,
  • loan-words,
  • cultural exchanges,
  • Balkans

How to Cite

Stanišić, V. (1990). Le lexique serbocroate dans le vocabulaire albanais. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXI), 239–249. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/909

Abstract

Srpskohrvatska leksika u albanskom jeziku ograničena je teritorijalno na severnu Albaniju. Uglavnom je dijalekatskog karaktera. Najveći značaj, u okviru južnoslovenskog uticaja na albanski jezik, srpskohrvatska leksika ima u oblasti društvene terminologije. Jedan broj feudalnih pojmova srpskog porekla prešao je u albanskom u plemensku terminologiju. Danas živi u folkloru, u severnoalbanskim junačkim pesmama o Muji i Halilu koje su nastale u sadejstvu sa bosanskim muslimanskim epskim pesmama. U tekstu je, takođe, skrenuta pažnja i na jedan broj paralela koje pripadaju oblasti duhovne kulture i potiču iz najstarije srpsko-albanske političke i kulturne simbioze - dukljanske države Jovana Vladimira. Spisak severnoalbanske leksike slovenskog porekla A. Desnjicke, koji je ovde citiran, dopunjen je primerime srpskohrvatske leksike u današnjem albanskom govoru na tlu Jugoslavije iz Srpsko-arnautskog rečnika Lj. Kujundžića i građe V. Jakoskog. I pored svoga ograničenog dijalekatskog karaktera, ova leksika ima specifičan kulturno-istorijski značaj za Severne Albance.

Metrics

Metrics Loading ...