No. XX (1989)
Articles

L’ image de la Yougoslavie en France (1945–1975)

Danica Rajčić
Independent researcher, Paris

Published 01.12.1989

Keywords

  • Yugoslavia,
  • France,
  • Miroslav Krleža,
  • Balkans,
  • Europe

How to Cite

Rajčić, D. (1989). L’ image de la Yougoslavie en France (1945–1975). Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XX), 381–392. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/971

Abstract

Tretirati problem viđenja jedne zemlje u drugoj poklapa se sa onim što se odnosi na međukulturne kontakte uopšte, budući da ovaj problem podjednako obuhvata pitanja kulture, politike, istorije, društva, običaja i verovanja, mode... Na jednom književnom primeru, na delu Miroslava Krleže, prevedenom na francuski jezim između 1945. i 1975, moguće je dati sliku kakvo je bilo viđenje Jugoslavije u Francuskoj u to vreme, imajući u vidu sklonosti francuske javnosti.

Metrics

Metrics Loading ...