No. XLIX (2018)
Reviews

Studia Balkanica Bohemo-slovaca VII

Miloš Luković
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 02.02.2023

How to Cite

Luković, M. (2023). Studia Balkanica Bohemo-slovaca VII. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XLIX), 268–272. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/108

Abstract

Studia Balkanica Bohemo-slovaca VII. Příspěvky přednesené na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28.–29. listopadu 2016, eds. Václav Štěpánek and Jiří Mitáček. Brno: Moravské zemské muzeum – Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017, 714 p.

Metrics

Metrics Loading ...