No. XIII-XIV (1983)
Articles

Српско-грчки преговори о савезу 1912. године

Mihailo Vojvodić
University of Belgrade, Faculty of Philosophy

Published 01.12.1983

Keywords

  • Serbia,
  • Greece,
  • history,
  • 1911-1912,
  • Eastern Question,
  • alliances
  • ...More
    Less

How to Cite

Vojvodić, M. (1983). Српско-грчки преговори о савезу 1912. године. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XIII-XIV), 213–232. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1176

Abstract

Тешка привредна и политичка ситуација у европским деловима Турске, кoja je нарочито дошла до изражаја у годинама после младотурске peвoлyциje, била je и повољна основа и неопходан мотив балканским државама да се међусобно приближе, cnopaзумеју и, jeдном заувек, реше источно питање у свojy корист.

Metrics

Metrics Loading ...