No. XIII-XIV (1983)
Articles

Место Краљевине Југославије у плановима и експанзионистичким подухватима Европе до 1941

Dušan Lukač
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1983

Keywords

  • Germany,
  • foreign policy,
  • Southeast Europe,
  • Kingdom of Yugoslavia,
  • 1933-1941

How to Cite

Lukač, D. (1983). Место Краљевине Југославије у плановима и експанзионистичким подухватима Европе до 1941. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XIII-XIV), 295–306. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1181

Abstract

Jош у априлу 1934, у једном значајном нацистичком програмском акту, Меморандуму Министра за пропаганду Pajxa, истакнута je мисао да кључ за остваривање yтицaja Немачке на ширем подручју jyгоисточнe Европе лежи у Београду. Тиме je недвоомислено наглашена улога и значај Југославије у решавању свих питања земаља и народа југоисточне Европе.

Metrics

Metrics Loading ...