No. XXX-XXXI (2000)
Articles

Antika u izdanjima Balkanološkog instituta

Milena Milin
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Classics Department

Published 01.12.2000

Keywords

  • Antiquity,
  • Institute for Balkan Studies,
  • Balkans,
  • Greco-Roman antiquity,
  • Serbia

How to Cite

Milin, M. (2000). Antika u izdanjima Balkanološkog instituta. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXX-XXXI), 29–36. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/568

Abstract

Захваљујући угледу покретача Revue, у новом часопису су учествовали најистакнутији савремени истраживачи. Како се види из писама упућених уредништву, ревија посвећена Балкану примљена је топло, оцењена као добар подухват и идеја на чије се остваривање дуго чекало.

Metrics

Metrics Loading ...