No. XIII-XIV (1983)
Articles

Културно-историјско тумачење веза између југословенског Подунавља и понтско-степских области у енеолиту

Nikola Tasić
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1983

Keywords

  • archaeological sites,
  • Danube region,
  • Southeast Europe,
  • culture,
  • Eneolithic (Chalcolithic),
  • Pontic-steppe areas
  • ...More
    Less

How to Cite

Tasić, N. (1983). Културно-историјско тумачење веза између југословенског Подунавља и понтско-степских области у енеолиту. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XIII-XIV), 25–33. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1160

Abstract

Археолошки налази откривени последњих деценија на подручју југословенског Подунавља и у суседним областима скренули су на себе пажњу једном врстом материјала у коме се огледаjy врло јаке везе с културама кoje се током енеолита развијају у понтоко -степским областима.

Metrics

Metrics Loading ...