No. XXX-XXXI (2000)
Articles

Balkanologija pre Balkanološkog instituta

Nikola Tasić
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.2000

Keywords

  • Balkans,
  • Serbia,
  • Institute for Balkan Studies,
  • Serbian Academy of Sciences and Arts,
  • balkanology

How to Cite

Tasić, N. (2000). Balkanologija pre Balkanološkog instituta. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXX-XXXI), 7–13. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/565

Abstract

Подстицај развоју балканологије и допринос стварању услова за покретање Балканолошког института САНУ дало је и оснивање Међународне асоцијације за проучавање европског југоистока (AIESEE) као дела UNESCO-а. Године 1963. формиран је и југословенски Национални комитет за балканологију који је годинама координирао рад југословенских научних центара. Све те околности олакшале су процес настанка Балканолошког института САНУ у Београду, чије тридесетогодишње постојање обележавамо овом споменицом.

Metrics

Metrics Loading ...