No. XIII-XIV (1983)
Articles

Харамбаша Новак Дебелић – народна персонификација византијског стратиоте

Miodrag Stojanović
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1983

Keywords

  • Balkans,
  • folk poetry,
  • hajduk,
  • Balkan languages,
  • Byzantium

How to Cite

Stojanović, M. (1983). Харамбаша Новак Дебелић – народна персонификација византијског стратиоте. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XIII-XIV), 451–462. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1195

Abstract

Синкретички песнички лик Новака xajдyкa у српскохрватском, румунском, македонском и бугарском усменом стваралаштву и данас je једна од нajзагонетнијих поетских креација хајдучког циклуса песама. Доста je проучавано, али joш увек не и довољно расветљено двојство овога лика.

Metrics

Metrics Loading ...