No. XI (1980)
Articles

Les voyageurs étrangers dans les pays du Sud-Est Européen du XVIe au XVIIIe siècle

Radovan Samardžić
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1980

Keywords

  • European travel writers,
  • Southeast Europe,
  • 16th-18th centuries,
  • metodology,
  • voyageurs

How to Cite

Samardžić, R. (1980). Les voyageurs étrangers dans les pays du Sud-Est Européen du XVIe au XVIIIe siècle. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XI), 107–114. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1248

Abstract

Како се већ неколико деценија бави проучавањем и објављивањем европских путописаца који су посетили земље југоисточне Европе у XVI, XVII и XVIII веку, аутор овога чланка извршио је најпре класификацију ових извора према њиховом пореклу и садржини, а затим је образложио своје мишљење о методу који би требало примењивати како би се што целисходније искористили у научном раду једнога историчара.

Metrics

Metrics Loading ...