No. XXX-XXXI (2000)
Articles

Etnološko-folkloristički pogledi u publikacijama Balkanskog intituta

Dragoslav Antonijević
Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.2000

Keywords

  • Balkans,
  • Balkans Institute,
  • ethnology,
  • folklore

How to Cite

Antonijević, D. (2000). Etnološko-folkloristički pogledi u publikacijama Balkanskog intituta. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXX-XXXI), 25–27. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/567

Abstract

Са отварањем „Балканског института“ у Београду године 1933. двојица његових утемељивача Милан Будимир, класични филолог и упоредни лингвиста и Петар Скок, романиста и топономастичар, одмах су покренули објављивање часописа Revue internationale des Études balkaniques са прилозима на страним језицима (француски, немачки, енглески). Институт је објавио и неколико запажених посебних публикација, две књиге о Балкану и неколико мањих пригодних књижица намењених за ширу читалачку јавност.

Metrics

Metrics Loading ...