No. XVIII-XIX (1988)
Articles

The Iron Age Amber Trade in the Balkans

Aleksandar Palavestra
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1988

Keywords

  • Iron Age,
  • amber,
  • trade,
  • Balkans,
  • intercultural contact

How to Cite

Palavestra, A. (1988). The Iron Age Amber Trade in the Balkans. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XVIII-XIX), 205–217. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1020

Abstract

Proučavanje trgovine ćilibarom u gvozdenom dobu Balkana omogućuje jasnije ocrtavanje i bliže sagledavanje nekoliko arheoloških problema ovog područja. U prvom redu to je dimenzija praistorijskih kultura i etničkih grupacija, njihova otvorenost i kontakti sa drugim kulturama. Ovaj dinamizam očituje se u trgovini sa udaljenim teritorijama. Nalazi ćilibara u gvozdenom dobu Balkana uzakuju na složene društvene odnose, socijalnu stratifikaciju i razlike među pojedinim grupama ovog područja.

Metrics

Metrics Loading ...