No. XIII-XIV (1983)
Articles

О настојањима да се др Валтазар Богишић ангажује за рад на руским универзитетима

Petar Milosavljević
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1983

Keywords

  • Valtazar Bogišić,
  • librarian,
  • court library,
  • Vienna,
  • scholarship

How to Cite

Milosavljević, P. (1983). О настојањима да се др Валтазар Богишић ангажује за рад на руским универзитетима. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XIII-XIV), 159–171. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1172

Abstract

Даровит и веома образован, уз то покретан и енергичан, вредан и упоран, смео, критичан и оригиналан мислилац, Богишић je, на препоруку Ф. Миклошића и М. Ожеговипа, готово одмах по стицанзу звања доктора филозофских наука добио место библиотекара у Дворској библиотеци у Бечу. Ту je он, међу богатим фондовима Библиотеке, поред осталог, обрађивао »Slavicu« и »Juridicu« и водио одсек »Galia revoluta.«

Metrics

Metrics Loading ...