No. XXI (1990)
Articles

Русская политика по отношении к Сербии в 1908–1914. годах

Petar Milosavljević
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1990

Keywords

  • Russian Politics 1908-1914,
  • Balkans,
  • Serbia,
  • World War One,
  • Europe

How to Cite

Milosavljević, P. (1990). Русская политика по отношении к Сербии в 1908–1914. годах. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXI), 211–224. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/907

Abstract

U radu autor osvetljava spoljnu politiku ruske vlade prema Srbiji u periodu od aneksione krize do izbijanja Prvog svetskog rata. Kao deo opšte balkanske, pa i šire, opšte evropske, politika ruske vlade prema Srbiji u posmatranom periodu nosi niz specifičnih obeležja. Ona se koleba od neodređenosti i neodlučnosti, ponekad i izrazito negativnog odnosa, pa do potpune podrške. Sve je u funkciji širih interesa ruskih vladajućih krugova, koji se često razlikuju od stvarnih interesa ruskog društva i ruske države. Dobrim delom, ona je i plod unutrašnjih odnosa u samoj Rusiji, stepena njene privredne razvijenosti i vojne spremnosti za akcije širih razmera. Do sukoba pomenutih interesa dolazilo je, pored ostalog, kako zbog različitih pozicija u sferi društveno-političkih i socijalnih odnosa, tako i zbog stepena obaveštenosti i upućenosti u stvarne tokove i relacije u sklopu odnosa među velikim evropskih državama i položaju Rusije u tom domenu. U članku se, pored ostalog, otkriva uticaj pojedinih ličnosti ruske vlade na stavove ruske diplomatije, kao i odnos vojnih krugova Rusije prema politici ruske vlade i ruskog cara u kritičnim trenucima neposredno pred izbijanje opšteevropskog ratnog sukoba.

Metrics

Metrics Loading ...