No. XI (1980)
Articles

Још неколико речи о конвенцији Паулучи–Карађорђе

Petar Milosavljević
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1980

Keywords

  • 1807,
  • Serbian-Russian treaty 1807,
  • Convention Paulucci–Karageorge,
  • Serbian uprising,
  • history

How to Cite

Milosavljević, P. (1980). Још неколико речи о конвенцији Паулучи–Карађорђе. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XI), 115–125. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1249

Abstract

Изненадни, верoватно само за Србе, долазак у Србију, јуна месеца 1807. године, тада пуковника руске армије, маркиза Филипа Осиповича Паулучија, разговори које је он том приликом водио са српским старешинама и београдским митрополитом и докуменат, настао као резултат тих разговора и познат под називом Конвенција Паулучи—Карађорђе, још и данас, више од сто седамдесет година после свог настанка, предмет су интересовања и размишљања историчара и њихових различитих схватања и тумачења.

Metrics

Metrics Loading ...