No. XII (1981)
Articles

Јеретичке цркве „Dalmatiae“ и „Sclavoniae“

Dragoljub Dragojlović
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1981

Keywords

  • Bogomilism,
  • Balkan Peninsula,
  • 12th-13th century,
  • heresy,
  • christianity

How to Cite

Dragojlović, D. (1981). Јеретичке цркве „Dalmatiae“ и „Sclavoniae“. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XII), 27–38. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1206

Abstract

Богомилство се у западним областима Балканског полуострва први пут помиње у познатој нотицији јеретичког сабора из 1167. године, где се међу источним јеретичким црквама наводи и „ecclesia Dalmatiae", кojy истраживачи yбицирају у Далмацији или њеном ширем залеђу и идентификују или супротстављају „ecclesiae Sclavoniae", познатој у изворној грађи тек од средине XIII века.

Metrics

Metrics Loading ...