No. XI (1980)
Articles

Исихизам и богомилство

Dragoljub Dragojlović
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1980

Keywords

 • hesychasm,
 • Byzantine Empire,
 • 14th century,
 • Gregory Palama,
 • Eastern Orthodox Church,
 • Bogomilism,
 • hesychasme,
 • bogomilisme
 • ...More
  Less

How to Cite

Dragojlović, D. (1980). Исихизам и богомилство. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XI), 19–28. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1242

Abstract

Од тридесетих година XIV века па све до проглашења Григорија Паламе за свеца на црквеном сабору у Цариграду 1368. године целокупан живот Византијске импери]е, верски и политички, испуњавали су исихастички спорови, ко}и су не само у верском већ и у политичком погледу поделили Византију на два непри]атељска табора. Сложеност и замршеност питања која су се у исихастичким споровима расправљала, доводеђи до тако оштре поделе у Византији, чини још сложенијим и замршени)им научна истраживања због каснијих исправки и допуна саборских эаписника и страначке пристрасности главних историјских дела овог времена, Исгорија Јована Кантакузена и Римска историја Ниђифора Григора.

Metrics

Metrics Loading ...