No. XXI (1990)
Articles

Dyrrachium et les Évêchés de Doclea jusqu’à la fondation de l’Archevêché de Bar

Dragoljub Dragojlović
Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

Published 01.12.1990

Keywords

  • Dyrrachium (Durrës),
  • Doclea (Duklja),
  • Archbishopric,
  • Byzantium,
  • Balkans,
  • Montenegro,
  • Albania
  • ...More
    Less

How to Cite

Dragojlović, D. (1990). Dyrrachium et les Évêchés de Doclea jusqu’à la fondation de l’Archevêché de Bar. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXI), 201–209. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/906

Abstract

Crkvena organizacija u poznorimskoj provinciji Prevalitani, koja je pre avarsko-slovenske invazije početkom VII veka bila pod jurisdikcijom arhiepiskopije u Justinijana Prima, obnovljena je početkom IX veka u primorskim gradovima i ravničarskoj oblasti oko Skadarskog jezera i njegovih pritoka, zahvaljujući vizantijskoj reokupaciji ove oblasti koja je najpre kao samostalna arhontija Duklja, a zatim kao deo Dračke teme predstavljala značajno uporište Vizantijskog carstva u širenju svog političkog i crkvenog uticaja na susedne Slovene.

Metrics

Metrics Loading ...